Srcu prijazna mesta

SRCU PRIJAZNO MESTO

Postavitev defibrilatorjev na najbolj frekventnih točkah v mestu

Javnost je že precej dojemljiva in se zaveda pomembnosti postavitve javno dostopnih defibrilatorjev. Mestne uprave so vedno bolj naklonjene taki postavitvi, saj s tem ustvarjajo varnejše okolje za občane.

Projekt zajema 3 ravni:

  1. Postavitev defibrilatorja in prevzem skrbništva zanj
  2. Usposabljanje občanov na področju temeljnih postopkov oživljanja indefibrilacije
  3. Uporaba aplikacije iRescue

Mesto, ki izpolnjuje vse tri zgoraj navedene pogoje, si pridobi naziv „Srcu prijazno mesto“

Naloži si aplikacijo