AED baza

DOGOVOR Z AED BAZO SLOVENIJE O INTEGRACIJI PODATKOV O LOKCIJAH AED NAPREV PO CELI SLOVENIJI

Dogovorjeno je sodelovanje med iRescue in AED bazo Slovenije glede posredovanja in integracije seznama AED naprav po Sloveniji v iRescue aplikacijo . S tem omogočamo boljše informiranje javnosti o lokaciji javno dostopnih defibrilatorjev.

AED baza Slovenije nam nudi ažuren in obsežen seznam lokacij AED naprav na celotnem ozemlju Slovenije. iRescue uporablja ta seznam za informacije o najbližje javno dostopnem defibrilatorju.

aed-baza-slo-web

Poslovni partnerji.

logo_en
kdsi
logoaed
logo_IRI_UL
logo_spirit_slovenija
Zdravje 1A - LOGO
logo
logo_platform
logosmall